Maria Shvarts.
15 years.
Russia. Izhevsk. 

New ‘If I Stay’ still